Visum

• Helaas door de situatie in de wereld is het niet mogelijk

om deze reis/visum op dit moment aan te bieden •

• Wij hopen als de situatie weer hersteld is u opnieuw

van dienst te kunnen zijn •  

 

Richtlijnen Visumaanvraag Crimea

Voor het regelen van een gewoon eenmalig of dubbel toeristisch visum moet er voorgelegd worden:

 1. Toeristische voucher, alsook bevestiging van de ontvangst van de toerist door een Russische organisatie, die actief is als touroperator en zijn gegevens zijn opgenomen in het Unified Federal Register van Tour Operators;
   
 2. Internationaal paspoort, met minstens 2 lege pagina's voor de visa, met een geldigheid van 6 maanden vanaf de datum van de afloop van de geldigheid van het visum;
   
 3. Visumformulier, ingevuld op de website visa.kdmid.ru, afgedrukt en persoonlijk ondertekend door de aanvrager;
  (Bij de selectie van de plaats van indiening van de documenten moet het visumcentrum aangegeven worden waar u van plan bent de documenten in te dienen)

   
 4. Een kleurenfoto van 3,5 op 4,5 cm met een lichte achtergrond, met een duidelijke frontale afbeelding van het gezicht, zonder bril met getinte glazen en zonder hoofddeksel (met uitzondering van burgers die op grond van hun nationaliteit of godsdienst op hun paspoortfoto afgebeeld zijn met hoofddeksel);
   
 5. Polis van de medische verzekering, die geldig is op het grondgebied van de Russische Federatie en de geldigheidsduur van het visum dekt met uitzondering van gevallen op grond van wederkerigheid.

Opgelet! De consulaire afdeling is gerechtigd bijkomende documenten te eisen voor de visumaanvraag, de aanvrager uit te nodigen op een gesprek of de behandelingstermijn te verlenge.

De consulaire en servicetarieven kunnen direct betaald worden in het visumcentrum.

 

Voor burgers van Nederland en de Europese Unie

 Verwerkingstijd

  Consulair
  tarief

  Servicevergoeding 
  (incl. btw)
 Eenmaligvisum      
 7-9 werkdagen   vanaf €  65,-    vanaf € 30,-
 4-5 werkdagen   vanaf  100,-   vanaf € 30,-


Nota Bene! Als u staatloos of geen burger van Nederland of de Europese Unie bent, informeer u dan over de kostprijs van uw visum bij een medewerker van het callcenter van het Russisch Visumcentrum.

De kostprijs en de termijn van de afgifte van visa aan burgers van andere landen en staatlozen worden berekend volgens het "tarief van de vergoedingen voor consulaire handelingen verricht door de consulaire instellingen van de Russische Federatie."

Ga om het formulier in te vullen naar de webpagina visa.kdmid.ru

Vraag hier uw single of multiple visum aan!!!!

DIAMANT-TRAVEL